Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Sundhedsplejerske

                                                                                                                    

 

 

Sundhedsplejens servicetilbud på skolerne

 I skoleåret 2021-22

 

.

Sundhedsplejens vision er at fremme sundhed og trivsel hos børn, unge og deres familier. 

Målet er:

 At yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats

  • At styrke det enkelte barn til at mestre egen sundhed
  • At styrke indsatsen overfor børn og unge med særlige behov
  • Med fokus på barnet/ den unge, rådgive og vejlede, og være opmærksom på vilkår/sammenhænge, der har betydning for barnets dagligdag i familien, skolen og fritiden.
  • At være opmærksom på, hvis barnet ikke trives og iværksætte tiltag herfor.
  • At samarbejde med barnet/den unge, forældrene og skolen samt nødvendige tværfaglige samarbejdspartnere.

 

Elever i 0.kl., 5.kl. og 8.kl. inviteres til en individuel sundhedssamtale.               

Sundhedssamtalen tager udgangspunkt i besvarelsen af spørgeskema på www.svar.børnungeliv.dk og er en samtale om barnets/den unges sundhed, trivsel og udvikling, og egne muligheder i forhold til dette.

Desuden tilbydes måling af højde og vægt, synsprøve og vurdering af kropsholdning.

I 0.kl. og 8. kl. tillige en høreprøve. 

Elever i 1. kl. tilbydes måling af højde og vægt mhp. at følge børnenes vækst.

Piger i ca. 4.kl. tilbydes sundhedspædagogisk undervisning om krop og menstruation ca. 45 min, når elever, lærer eller forældre henvender sig.

Elever i 5.kl. tilbydes sundhedspædagogisk undervisning i krop og pubertet (ca. 2 x 45 min.) på klassen. Planlægges i samråd med klassens lærere.

Elever i 8.kl.  tilbydes sundhedsrelateret undervisning i emner som aftales med kl.lærer- team og klassen.

Undervisningen kan foregå i den enkelte klasse eller på tværs af årgangen fx i forbindelse med emneuge og lign.

Ved behov tilbydes yderligere samtaler, undersøgelser og vejledning i samarbejde med eleven, forældre og skolen.

Sundhedsplejen er praktiksted for sundheds og sygeplejerskestuderende.

Sundhedsplejersken træffes:

Elever, forældre, skolen og tværfaglige samarbejdspartnere er velkomne til at kontakte sundhedsplejersken.

Det er muligt at få rådgivning og vejledning i forhold til elevernes sundhed og trivsel. Og ved behov få foretaget synsprøve eller høreprøve.

Derudover er I velkomne til at indtale en besked på sundhedsplejerskens telefon, tage kontakt via AULA, mail eller skolen.

Hver skole har tilknyttet en primær sundhedsplejerske, hvis navn, telefonnummer og mailadresse findes på skolens hjemmeside og på http://sundhedspleje.inst.vejen.dk/kontakt

Med venlig hilsen

Birgitte Gaarde

Skolesundhedsplejen

bg@vejen.dk

Mobil  3017 0879

.