MENU
Aula_close Layer 1

Lukning af skole og nødpasning

Kære forældre til elever på Jels Skole

Som I alle ved står vi i en helt ny og anderledes situation som skole.

Fra på mandag lukker alle landets skoler ned og vi skal derfor kun etablere nødpasning for de 0 -9 årige. Da vi skal prøve at løse vores undervisningsopgave bedst muligt under disse omstændigheder, vil lærerne via Aula, Min Uddannelse, vores digitale portaler og drev, i videst muligt omfang lave fjernundervisning. For de elever der ikke har adgang til en computer, stiller skolen en til rådighed, som kan afhentes på skolens kontor fredag d. 13.3. 2020 mellem 8.00 og 9.00. I samme tidsrum må eleverne også gerne hente relevante bogmaterialer på skolen.

Information vil tilgå jer fra Aula, og skulle denne ”gå ned” kan vores kommunikationsvej i presserende tilfælde blive vores facebookside (https://fb.me/jelsskole.dk)

Der vil være personale på skolen, tilpasset antallet af elever i aldersgruppen 0 – 9 år. Kommer der ingen elever på skolen eller i SFO, vil vi sende vores personale hjem. Af samme grund, er det også meget vigtigt, at I melder tilbage til jeres barns lærere, om de kommer på skolen de næste 14 dage.

De elever der har brug for denne ekstraordinære nødpasning, møder ind i SFO hver morgen, da ”undervisningen” af gruppen foregår i denne del af skolen.

I har igen i dag udvist flot opbakning til Jels Skole og regeringens ønske om at bekæmpe udbredelsen af Corona-virussen, ved at holde jeres børn hjemme. Der har således kun været 9 elever på skolen i dag.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte skolens ledelse via Aula eller på 79965110.

Vh. Jakob Ville